چهارسوق

بایگانی‌های فنی و مهندسی - چهارسوق

 • افزودن به علاقه‌مندی 153 بازدید 30,000 تومان

  1100 واژه ضروری تافل

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 138 بازدید 10,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 158 بازدید 20,000 تومان

  اصول علم مواد

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 160 بازدید 17,000 تومان

  بررسی های غیر مخرب

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 152 بازدید 8,000 تومان

  پوشش دادن فلزات

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 196 بازدید 15,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 149 بازدید 30,000 تومان

  ترمودینامیک مواد

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 146 بازدید 25,000 تومان

  چرخه سوخت هسته ای

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 148 بازدید 30,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 145 بازدید 10,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 146 بازدید 20,000 تومان

  سوخت و انرژی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 139 بازدید 25,000 تومان

  طراحی اجزا ماشین

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 144 بازدید 18,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2095 بازدید 25,000 تومان

  کتاب استاتیک

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 139 بازدید 8,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 122 بازدید 10,000 تومان