چهارسوق

بایگانی‌های فنی و مهندسی - چهارسوق

 • افزودن به علاقه‌مندی 295 بازدید 30,000 تومان

  1100 واژه ضروری تافل

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 247 بازدید 10,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 296 بازدید 20,000 تومان

  اصول علم مواد

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 308 بازدید 17,000 تومان

  بررسی های غیر مخرب

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 288 بازدید 8,000 تومان

  پوشش دادن فلزات

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 366 بازدید 15,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 299 بازدید 30,000 تومان

  ترمودینامیک مواد

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 284 بازدید 25,000 تومان

  چرخه سوخت هسته ای

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 297 بازدید 30,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 276 بازدید 10,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 277 بازدید 20,000 تومان

  سوخت و انرژی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 300 بازدید 25,000 تومان

  طراحی اجزا ماشین

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 296 بازدید 18,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 4065 بازدید 25,000 تومان

  کتاب استاتیک

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 272 بازدید 8,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 247 بازدید 10,000 تومان